DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

Ressorten in BelgiëGerechtelijke arrondissementenKantons
(Klik om te vergroten)

België is verdeeld in vijf grote rechtsgebieden (ressorten) met elk een hof van beroep: Brussel, Luik, Bergen, Gent en Antwerpen. Deze gebieden zijn onderverdeeld in 12 gerechtelijke arrondissementen, die telkens zijn onderverdeeld in afdelingen : de rechtbank van eerste aanleg WEST-VLAANDEREN is onderverdeeld in 4 afdelingen, Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne. Elk arrondissement heeft een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank en een rechtbank van koophandel. De arrondissementen zijn op hun beurt onderverdeeld in 225 gerechtelijke kantons. In elk kanton zetelt een vrederechter. Er zijn politierechtbanken per gerechtelijk arrondissement met afdelingen en elf hoven van assisen.

Het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen behoort tot het ressort Gent, en de afdeling Brugge bestaat uit 8 kantons Vredegerechten. Het totale inwonersaantal bedraagt ongeveer 480.000 (oktober 2004).

De rechtbank van koophandel GENT (die de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bestrijkt) is onderverdeeld in 7 afdelingen, Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper, Veurne, Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

De arbeidsrechtbank GENT (die ook de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bestrijkt) is onderverdeeld in 8 afdelingen Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper-Veurne, Gent, Dendermonde Sint- Niklaas en Oudenaarde

Op het niveau van de eerste aanleg (instap) situeert de rechtbank van eerste aanleg zich naast de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank. Andere rechtbanken die in eerste aanleg zetelen zijn het vredegerecht en de politierechtbank.

Gerechtelijke piramide
(Klik om te vergroten)

De beroepsprocedures tegen de uitspraken van de afdelingen van de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, worden behandeld door het Hof van Beroep te Gent. Nochtans zetelt de rechtbank van eerste aanleg - spijts zijn benaming - ook als beroepsinstantie (tweede aanleg) ten aanzien van beslissingen van het vredegerecht en de politierechtbank.