DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

  • De Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN bestaat uit 68 RECHTERS (allen beroepsmagistraten), waaronder de Voorzitter (korpschef), afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters en andere rechters.

  • Aan de afdeling BRUGGE van de Rechtbank van Eerste Aanleg zijn momenteel 32 RECHTERS toegewezen door de Voorzitter : daaronder een afdelingsvoorzitter, vier ondervoorzitters, vier onderzoeksrechters, drie jeugdrechters (Jeugdbescherming), twee beslagrechters (burgerlijk) en drie fiscale rechters : er zijn momenteel twaalf aangewezen familie-en jeugdrechters : daarnaast is er nog een plaatsvervangend magistraat (die na zijn op pensioen stellingrg nog verder kan zetelen tot 70 jaar) en zijn er plaatsvervangende rechters (advocaten die benoemd zijn om de rechtbank bij te staan bij onbeschikbaarheid van een rechter), en er is ook permanent bijstand van een referendaris en van gerechtelijke stagiaires.

  • De GRIFFIER oefent griffie-taken uit en staat de rechter bij, hij stelt de griffie voor het publiek toegankelijk, voert de boekhouding van de griffie (o.a. innen van rolrechten en andere griffie-rechten), verlijdt de akten waarmee hij belast is, bewaart de minuten (originele vonnissen en beschikkingen), het register en alle akten van het gerecht en geeft daarvan uitgiften, uittreksels of afschriften af : o.a. bereidt de griffier de taken van de magistraat (rechter) voor, is aanwezig op de terechtzitting, notuleert het verloop van de rechtszaken en de uitspraken en stelt ook het dossier van de rechtspleging op.

  Griffie beslag
  Correctionele griffie
  Griffie onderzoek en raadkamer
  Griffie jeugdrechtbank
  Diensten burgerlijke griffie
  Griffie van de rollen : burgerlijke kamers en kamers familierechtbank