De voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg West-Vlaanderen, en de afdelingsvoorzitter, ondervoorzitters en rechters van de afdeling Brugge van deze rechtbank heten u hartelijk welkom op hun website.

Deze website is een initiatief van de vzw Justitia Brugensis, met de bereidwillige medewerking van de hoofdgriffier, afdelingsgriffier en griffiepersoneel van de rechtbank.

Onze vzw heeft haar zetel in het gerechtsgebouw, Kazernevest 3 te 8000 Brugge.

DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

 

Kazernevest 3
8000 Brugge
050 / 47 30 00 (centraal telefoonnummer)

De griffies zijn open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

BETALEND PARKEREN (max 4 uur) in de Kazernevest en omgeving.
Omleidingen bij vertrek (zolang er géén Kruispoortbrug stad – uit is). 

De bedoeling van deze website is het publiek en de rechtszoekenden in een eenvoudige taal zo goed mogelijk in te lichten over de werking en organisatie van de afdeling Brugge van de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

De vzw noch de rechtbank kan enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is derhalve volledig op eigen risico.

 

( definitieve en laatste update februari 2018 )