DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

 

volgende >

Binnenkoer hof van assisenKapel hof van assisenZittingszaal

GangBrandglas gangBrandglas gang

(Klik op de afbeeldingen om te vergroten.)

Het hof van assisen zetelt in principe per provincie en wordt samengesteld telkens als de kamer van inbeschuldigingstelling een zaak naar het hof van assisen verwezen heeft.

Het hof van assisen zetelt principieel in de hoofdplaats van de provincie (Oost-Vlaanderen = Gent, West-Vlaanderen = Brugge).

Samenstelling van het hof
De beschuldigde en het slachtoffer
Plaats in de gerechtszaal
Verloop van het proces
Vergoeding van de gezworenen en de getuigen
Rechten en plichten van de jury

Basistekst: Eric Beaucourt, voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg Gent, Koophandelsplein 23, 9000 Gent. 14 februari 2003