DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

Voorgeschiedenis

Het Kartuizerklooster van 1609 tot 1783

De militaire periode

Studie van het nieuw complex

De restauratiewerken

De nieuwbouw

(Tekst overgenomen uit de brochure van de Regie der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, in samenwerking met het Ministerie van Justitie en het Stadsbestuur van Brugge.)