DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

 

Er is per provinciaal gerechtelijk arrondissement een arrondissementsrechtbank.

De arrondissementsrechtbank bestaat uit de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de voorzitter van de arbeidsrechtbank, de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de voorzitter van de Vredegerechten en Politierechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, of uit de rechters die hen in de respectieve rechtbanken vervangen.

Wanneer de bevoegdheid van de rechter voor wie een zaak aanhangig is, betwist wordt, of wanneer een rechter ambtshalve een middel moet aan voeren dat uit zijn onbevoegdheid voorkomt, doet de arrondissementsrechtbank daarover uitspraak, na advies van het openbaar ministerie. Tegen die beslissing inzake bevoegdheid, zelfs bij verstek, staat alleen voorziening open bij de procureur- generaal van het hof van beroep.

De dienst in de arrondissementsrechtbank wordt verricht door de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg of door een van de griffiers bij die rechtbank die hij aanwijst, waardoor bijgevolg de griffie berust in de burgerlijke griffie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.