DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1

 

Afdelingen Rechtbank van Eerste Aanleg - Andere rechtbanken en diensten in het gerechtsgebouw

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge

Kazernevest 3
8000 Brugge

Algemeen telefoonnummer : 050/ 47 30 11
De griffies zijn open van maandag tot vrijdag tussen 8u30 - 12u30 en 13u30 - 16u00.

De Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen bestaat uit vier “afdelingen” : Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne

In elk van deze afdelingen zijn er vier “secties” : kamers voor BURGERLIJKE zaken, kamers voor CORRECTIONELE zaken, kamers voor FAMILIEZAKEN en JEUGDkamers.

Klik op het pictogram om het bestand te openen (in Adobe Acrobat Reader *.pdf formaat).

Conclusietermijnen 747 - tiende kamer 1 rechter

Conclusietermijnen 747 - tiende kamer 3 rechters

Om het bestand op te slaan: klik met de rechtermuisknop op de link en kies "doel opslaan als...".

1. Burgerlijke rechtbank

Burgerlijke griffie: Tel: 050/ 47 32 00 Fax: 050/ 47 32 13
Beslaggriffie: Tel: 050/ 47 33 24 Fax: 050/ 47 32 31
Griffie van de rollen en van de Familierechtbank: Tel: 050/ 47 32 20 Fax: 050/ 47 32 31

Behandelt onder meer :

  • familierecht (bv. echtscheiding,dringende voorlopige maatregelen (ook tussen wettelijke samenwonenden omtrent de kinderen), afstamming, erfenisrechten, vereffening en verdeling, ... )
  • goederenrecht (zaken die een belang hebben van meer dan 2500 euro zoals fakturen, leningen, bouwzaken, auteursrechten, ... )
  • beslagrecht: bewarend beslag en geschillen omtrent tenuitvoerlegging van vonnissen of akten
  • hoger beroepen tegen vonnissen van de Vrederechter of de Politierechtbank (burgerlijk)
  • belastingrecht (betwistingen m.b.t. federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke belastingen)

Klik op het pictogram om het bestand te openen (in Adobe Acrobat Reader *.pdf formaat).

Modelverzoekschrift ouderlijk gezag - persoonlijk contact

Modelverzoekschrift akkoord

Modelverzoekschrift grootouders

Modelverzoekschrift in echtscheiding

Om het bestand op te slaan: klik met de rechtermuisknop op de link en kies "doel opslaan als...".

2. Correctionele rechtbank

Correctionele griffie: Tel: 050/ 47 31 00 Fax: 050/ 47 31 15
Griffie onderzoek - raadkamer: Tel: 050/ 47 32 80 Fax: 050/ 47 32 89

Bevoegd in alle strafzaken o.m.

  • overtredingen
  • wanbedrijven
  • gecorrectionaliseerde misdaden
  • hoger beroep tegen vonissen gewezen door de politierechtbank

3. Jeugdrechtbank

Koopmansstraat 29
8000 Brugge
Tel: 050/ 47 31 60 Fax: 050/ 47 31 64

  • toepassing van de wet op de jeugdbescherming

Hof van Assisen

Tel: 050/ 47 31 00 - Fax: 050/ 47 31 15
Zie de pagina's gewijd aan het Hof van Assisen.

Bevoegd in strafzaken ernaar verwezen door de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep.

>> Andere rechtbanken en diensten in het gerechtsgebouw